el Trull del Montgrí

La història de El Trull començà amb en Josep Alenyà, fa cent cinquanta  anys, quan  les moles de pedra anaven amb el cavall i es premsava a mà.

Ho va continuar l’avi Tomàs i després el seu fill Josep, qui va instal·lar el sistema actual fa uns setanta anys aproximadament. Després, en Josep Alenyà Ros, besnét del fundador, ha continuat amb el mateix sistema fins l’actualitat.

El Trull segueix el mateix sistema tradicional per obtenir l’oli, moles de pedra i premses. Amb les moles de pedra s’aconsegueix una pasta d’oliva que s’estén ens els cabassos que es van superposant al carro de l’oli per després ser premsats.

Un cop premsada la pasta s’obté un fluid que va a la centrífuga, dispositiu mecànic que separa l’oli de l’aigua per decantació. L’oli es diposita en dipòsits d’acer inoxidable i fibra de vidre i després passa a les envasadores.